СОСТАНОЦИ

ONLINE RESERVATION
Online reservation or call: +389 34 219 500
Name & Surname
Reservation Date
Reservation Time
Phone Country Code
Phone number
Number of people

Хотелот нуди простран простор за состаноци, техничка поддршка и најнова дигитална технологија. Салата има со климатизација и природно дневно светло.
  Капацитет за :

 • 300 лица за банкет/свадба
 • 500 лица за коктел забава
 • 280 лица за презентација во театар стил
 • 50 лица за презентација во U-форма
 • 70 лица за презентација во стил - училница
Капацитет за:

 • 50 лица за презентација во театар стил
 • 30 лица за презентација во U-форма
 • 20 лица за презентација во стил - училница
  Капацитет за:

 • 80 лица за презентација во театар стил
 • 40 лица за презентација во U-форма
 • 20 лица за презентација во стил - училница
 • Проектор
 • Платно
 • Микрофон
 • ЛЦД ТВ
 • Флипчарт со маркери
 • Озвучување
 • Преносен компјутер
 • Интернет
 • Техничка поддршка