Επαφή

Ramada Plaza Gevgelija

 

Ramada Plaza Gevgelija

 

Αφήστε το μήνυμά σας

Ramada Plaza Gevgelija

Princess Group Dooel
Granicen Premin Bogorodica
1480 Gevgelija
F.Y.R.O.M.

Τηλ.

Tel. (+389) 34 219 500
Fax. (+389) 34 230 51

E-mail:

info@rpgevgelija.com